Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

DRUŽBENI MEDIJI IN SPLETNE STRANI

Nagradne igre Segafredo Zanetti d.o.o. v družbenih medijih oz. na spletnih straneh 

Splošni pogoji udeležbe v nagradnih igrah Segafredo Zanetti d.o.o. (v nadaljevanju Segafredo). Vsi osebni izrazi, rabljeni v teh pogojih udeležbe, veljajo tako za osebe ženskega spola kot za osebe moškega spola.

Udeležba v nagradnih igrah na spletni strani Segafredo Zanetti d.o.o., na spletnih straneh kampanje, v Facebooku in Instagramu podjetja Segafredo in franšiznih partnerjev je mogoča samo, če se strinjate s pogoji udeležbe. Z udeležbo v teh nagradnih igrah udeleženec sprejme pogoje udeležbe.

 • Prireditelj nagradne igre in žrebanja je podjetje Segafredo in ni v nobeni zvezi s Facebookom ali z Instagramom. Facebook nagradne igre na sponzorira, podpira ali organizira. Pridobljene informacije so namenjene izključno žrebanju dobitka in vzpostavitvi stikov z dobitniki nagradne igre ter posredovanju aktualnih novic o znamki Segafredo. Udeležba je brezplačna in neodvisna od nakupa izdelkov. Udeležba v nagradnih igrah in njihova izvedba sta urejeni z določbami, navedenimi v nadaljevanju.
 • Nagradne igre se izvedejo v sodelovanju in s podporo različnih partnerjev, ki so vključeni v izdelavo in (ali) izvedbo nagradnih iger. Podjetje Segafredo kot prireditelj nagradne igre izvede ugotovitev dobitkov in žrebanje.
 • Časovno obdobje nagradne igre in rok za udeležbo sta navedena ločeno v okviru akcije na spletni strani, na spletni strani kampanje ali na strani družbenih medijev.
 • Udeleženec se lahko udeleži nagradne igre tako, da navede svoje osebne podatke in da izrecno soglaša s pogoji udeležbe ter z morebitnimi dodatnimi izjavami glede na vrsto nagradne igre s klikom možnosti Všeč mi je, s komentarjem pod prispevkom o nagradni igri Segafredo v Facebooku ali  Instagramu. Na spletni strani je obvezni pogoj za udeležbo v nagradni igri podatek o lastnem elektronskem naslovu oz. odgovor na vsakokratno vprašanje. Od udeležbe veljajo enaki pogoji udeležbe.
 • Vsak udeleženec izrecno soglaša s splošnimi pogoji udeležbe po prvem odstavku ter z vsemi posebnimi pogoji in roki glede na vsakokratno nagradno igro.
 • Pridržujemo si pravico do izključitve udeležencev v primeru kršitve pogojev udeležbe.
 • Upravičene do udeležbe so osebe od 18. leta starosti s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Vsaka oseba se nagradne igre lahko udeleži samo enkrat.
 • Udeleženci in udeleženke izjavljajo, da vsebina njihovega komentarja ali prispevka za nagradno igro ne krši pravic tretjih oseb, še posebej ne avtorskih pravic ali osebnostnih pravic. Če so bile pri pripravi ali razvoju prispevka udeležene druge osebe, morajo soglašati z vložitvijo prispevka in s poznejšo objavo v okviru nagradne igre. Enako velja, če se je tretjim osebam odstopila pravica na vloženih prispevkih. Če so na vloženih slikah ali fotografijah prepoznavne druge osebe, je treba prav tako pridobiti njihovo soglasje za vložitev in poznejšo objavo. V tem primeru odgovarja udeleženec oz. udeleženka, in ne prireditelj nagradne igre ali njegov partner.
 • Pridržujemo si pravico, da iz nagradne igre izključimo neprimerne ali nespodobne prispevke.
 • Odvisno od oblike nagradne igre bo zmagal komentar s pravilnim odgovorom. V primeru več pravilnih odgovorov bo izvedeno žrebanje. Pri vseh drugih različicah ugotovitve dobitnika se ta izžreba z generatorjem naključnih števil.
 • Dobitnik oz. dobitnica bo obveščen/-a s komentarjem, z e-sporočilom ali osebnim sporočilom. Dobitnik/-ica bo po Facebooku, elektronski pošti ali osebnem sporočilu prejel/-a poziv, naj se javi osebno in navede naslov, da se mu/ji lahko pošlje dobitek.
 • Če v primeru materialnih nagrad v sedmih dneh ne bo prišlo do vzpostavitve stika, se bo nagrada podelila drugi osebi.
 • Udeleženci se strinjajo, da se njihovi vloženi prispevki uporabljajo do preklica v Facebooku, Instagramu ali na spletni strani.
 • Udeleženci soglašajo, da se njihovi osebni podatki (ime v Facebooku, elektronski naslov, ime in priimek) elektronsko shranijo.
 • Segafredo oz. vsakokratni partnerji nagradno igro izvedejo in izberejo nagrade.
 • Segafredo oz. vsakokratni partnerji določijo dobavne pogoje za dobavo dobitkov.
 • V primeru težav si pridržujemo pravico, da nagradno igro spremenimo ali končamo.
 • Po poteku časa nagradne igre bo Segafredo ugotovil dobitnike in jih med prejetimi pošiljkami izbral po prosti presoji. Vsak udeleženec lahko prejme samo en dobitek.
 • V primeru dobitka bo Segafredo udeležence pisno obvestil (po osebnem sporočilu v družbenih medijih ali po elektronski pošti). Dobitnik je zavezan, da se v sedmih dneh od prejema obvestila javi pri podjetju Segafredo in sporoči, ali bo dobitek sprejel. V primeru neupoštevanja tega roka ima Segafredo pravico, da izžreba novega dobitnika in da dobitek podeli drugi osebi. Odškodninski zahtevki prvotnih dobitnikov do podjetja Segafredo ali do partnerjev so izključeni. Izplačilo dobitkov v gotovini ni mogoče. Pravica do dobitka ni prenosljiva na druge osebe.
 • Pravna pot je izključena.

Nagradno igro Segafredo Zanetti d.o.o.  v Facebooku organizira:

Segafredo Zanetti d.o.o.
Špruha 44
1236 Trzin

 

Varstvo podatkov

Za udeležbo v nagradni igri je nujno, da se registrirate, vendar pravica do registracije ne obstaja. Z udeležbo v nagradni igri udeleženci izrecno soglašajo, da bo Segafredo podatke za izvedbo nagradne igre shranil za čas nagradne igre in za časovno obdobje, ki presega ta čas. Vsak udeleženec ima pravico, da kadarkoli zahteva informacije o obsegu shranjenih osebnih podatkov, da prekliče soglasje o shranjevanju podatkov pisno ali v obliki besedila (npr. tudi po elektronski pošti) in da s tem odstopi od udeležbe.

Na tem naslovu lahko najdete izjavo o varstvu podatkov: https://www.segafredo.si/varstvo-podatkov/

Tu boste našli impresum: https://www.segafredo.si/impressum/