Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

DRUŽBENI MEDIJI IN SPLETNE STRANI

Nagradne igre podjetja Segafredo Zanetti d.o.o. na družbenih omrežjih ali spletnih straneh

Splošni pogoji udeležbe v nagradnih igrah Segafredo Zanetti d.o.o. (v nadaljevanju Segafredo). Vsi osebni izrazi, rabljeni v teh pogojih udeležbe, veljajo tako za osebe ženskega spola kot za osebe moškega spola.  

Udeležba v nagradnih igrah na spletni strani Segafredo Zanetti d.o.o., na spletnih straneh kampanje, v Facebooku in Instagramu podjetja Segafredo in franšiznih partnerjev je mogoča samo, če se strinjate s pogoji udeležbe. Z udeležbo v teh nagradnih igrah udeleženec sprejme pogoje udeležbe.  

 • Nagradno igro oziroma žrebanje organizira podjetje Segafredo in ni povezano s Facebookom ali Instagramom in nikakor ni sponzorirano, podprto ali organizirano s strani Facebooka. Posredovane informacije bodo uporabljene izključno za ocenjevanje nagradne igre ter obveščanje zmagovalcev o izžrebani nagradi in aktualnih novicah blagovne znamke Segafredo. Sodelovanje je brezplačno in neodvisno od nakupa izdelkov. Sodelovanje v nagradnih igrah in njihova izvedba potekajo, kot je določeno v nadaljevanju.
 • Nagradne igre se izvajajo v sodelovanju in s podporo različnih partnerjev, ki sodelujejo pri pripravi in/ali izvajanju nagradnih iger. Organizator nagradne igre skupaj s podjetjem Segafredo prevzame ocenjevanje in žrebanje.
 • Čas trajanja nagradne igre in konec sodelovanja sta posebej navedena v okviru promocije na spletni strani, ciljni strani kampanje ali na kanalih družbenih medijev.
 • Posameznik sodeluje v nagradni igri tako, da se z oddajo svojih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvedbo zadevne nagradne igre, prek všečkanja ali komentiranja objave o nagradni igri Segafredo na Facebooku ali Instagramu izrecno strinja s temi pogoji za sodelovanje in morebitnimi drugimi pogoji, specifičnimi za posamezno nagradno igro. Na spletni strani je za sodelovanje v nagradni igri obvezno vnesti lastni e-poštni naslov ali/in odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Ti pogoji za sodelovanje začnejo veljati od trenutka sodelovanja.
 • Vsak udeleženec z izrecnim soglasjem v skladu s 1. odstavkom sprejema te splošne pogoje za sodelovanje ter pogoje in roke, ki so posebej določeni za vsako nagradno igro.
 • Pridržujemo si pravico, da v primeru kršitve teh pogojev za sodelovanje udeležence izključimo iz nagradne igre.
 • V nagradnih igrah lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Vsaka oseba lahko sodeluje samo enkrat.
 • Udeleženci izjavljajo, da vsebina njihovega komentarja ali prispevka v nagradni igri ne krši pravic tretjih oseb, zlasti avtorskih in osebnih pravic. Če so pri pripravi ali oblikovanju prispevka za sodelovanje sodelovale druge osebe, se morajo te osebe strinjati s predložitvijo in poznejšo objavo prispevka v okviru nagradne igre. Enako velja, če je bila tretjim osebam podeljena izključna pravica do predloženih prispevkov. Soglasje s predložitvijo in poznejšo objavo je treba pridobiti tudi od drugih oseb, ki so prepoznavne na predloženih slikah ali fotografijah. Odgovornost nosijo udeleženci, ne pa organizator nagradne igre in njegov partner.
 • Pridržujemo si pravico, da iz nagradne igre izključimo neprimerne ali žaljive prispevke.
 • Odvisno od mehanizma nagradne igre zmaga komentar s pravilnim odgovorom. V primeru več pravilnih odgovorov odloča žreb. Pri vseh drugih načinih je zmagovalec izžreban z generatorjem naključnih števil.
 • Zmagovalci so o nagradi obveščeni prek komentarja, e-pošte ali osebnega sporočila. Pri tem zmagovalce pozovemo, da se nam javijo prek sporočila na Facebooku, elektronske pošte ali osebnega sporočila in sporočijo svoj naslov, kamor lahko posredujemo nagrado.
 • Če zmagovalec v sedmih dneh ne stopi v stik z nami, kadar gre za materialne nagrade, se nagrada podeli drugi osebi.
 • Udeleženci se strinjajo, da se lahko predloženi prispevki do preklica uporabljajo na Facebooku, Instagramu ali spletni strani podjetja Segafredo Zanetti d.o.o.
 • Udeleženci se strinjajo z zbiranjem in elektronskim shranjevanjem osebnih podatkov (ime na Facebooku, elektronski naslov, ime in priimek).
 • Za izvedbo nagradne igre in izbor nagrad so odgovorni podjetje Segafredo ali njegovi partnerji.
 • Pogoje dobave za izročitev nagrad določijo podjetje Segafredo in njegovi partnerji.
 • V primeru težav si pridržujemo pravico do spremembe ali prekinitve nagradne igre.
 • Po koncu trajanja nagradne igre bo zmagovalca določilo podjetje Segafredo, in sicer po prosti presoji med ustrezno prejetimi udeležbami. En udeleženec lahko prejme samo eno nagrado.
 • Podjetje Segafredo bo zmagovalce obvestilo pisno (z zasebnim sporočilom na kanalih družbenih medijev ali po elektronski pošti). Zmagovalec je dolžan, da se v sedmih dneh od prejema sporočila javi pri podjetju Segafredo glede prevzema nagrade. V primeru neupoštevanja tega obdobja ima podjetje Segafredo pravico, da poišče novega zmagovalca in podeli nagrado drugi osebi. Zahtevki za odškodnino s strani prvotnega zmagovalca do podjetja Segafredo ali partnerjev so izključeni. Izplačilo nagrad v gotovini ni mogoče. Pravice do nagrad niso prenosljive na druge osebe.
 • Pravna pot je izključena.

Nagradno igro podjetja Segafredo Zanetti na Facebooku organizira:

Segafredo Zanetti d.o.o.

Špruha 44,

1236 Trzin

 

Varstvo podatkov

Za sodelovanje v nagradni igri se je nujno treba registrirati. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec izrecno strinja, da podjetje Segafredo hrani podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre, za čas trajanja nagradne igre in po tem obdobju. Udeleženec lahko kadar koli zahteva informacije o obsegu hrambe svojih osebnih podatkov, prekliče soglasje za shranjevanje svojih podatkov v pisni ali besedilni obliki (npr. tudi po elektronski pošti) in tako odstopi od sodelovanja.

 

Na tem naslovu lahko najdete izjavo o varstvu podatkov:

https://www.segafredo.si/varstvo-podatkov/

Tukaj boste našli impressum:

https://www.segafredo.si/impressum/