INFORMACIJE

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

1. Varstvo podatkov na kratko

Splošne informacije

Naslednje informacije preprosto prikazujejo, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi se lahko osebno identificirate. Podrobne informacije o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tej spletni strani?

Obdelavo podatkov na tej spletni strani izvaja upravljavec spletne strani. Podatke za stik lahko najdete v kolofonu te spletne strani.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani zbiramo vaše podatke s tem, ko nam jih posredujete. To so lahko npr. podatki, ki jih vnesete v obrazec za stik.

Druge podatke zbirajo samodejno ali z vašo privolitvijo ob obisku spletne strani naši IT-sistemi. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do strani) in se začnejo samodejno zbirati takoj, ko vstopite na to spletno stran.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za to, da zagotovimo brezhibno delovanje spletne strani, drugi podatki pa se lahko uporabijo za analizo vedenja uporabnika.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Kadar koli lahko brezplačno pridobite informacije o izvoru, prejemniku in namenu vaših shranjenih osebnih podatkov ter zahtevate popravek ali izbris teh podatkov. Če ste podali privolitev za obdelavo podatkov, jo lahko kadar koli prekličete z učinkom za naprej. Poleg tega lahko v določenih okoliščinah zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, imate pa tudi pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Glede tega in v primeru drugih vprašanj v zvezi z varstvom podatkov lahko kadar koli stopite v stik z nami prek naslova, navedenega v kolofonu.

Orodja za analizo in orodja tretjih ponudnikov

Ko obiščete to spletno stran, lahko statistično ocenimo vaše vedenje pri brskanju, predvsem s t. i. analitičnimi programi.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih lahko najdete v spodnji izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebin (CDN)

Zunanje gostovanje

Ta spletna stran gostuje pri zunanjem ponudniku storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, se hranijo na strežnikih gostitelja. Pri tem gre lahko za naslove IP, zahteve za stik, metapodatke in komunikacijske podatke, podatke o pogodbi, podatke za stik, imena, dostop do spletne strani in druge podatke, pridobljene prek spletne strani.

Gostovanja uporabljamo za izvajanje pogodb z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (točka b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR) ter za varno, hitro in učinkovito zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (točka f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, potrebnem za izpolnitev njegovih obveznosti, in bo upošteval naša navodila v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednjega gostitelja:

[Ime in celotni naslov gostitelja]

Sklenitev pogodbe o obdelavi naročil

Da bi zagotovili obdelavo, skladno z varstvom podatkov, smo z gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

3. Splošne informacije in informacije o obveznostih

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno ter v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in s to izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Ko uporabljate to spletno stran, se zbirajo različni osebni podatki, tj. podatki, s katerimi se lahko osebno identificirate. V tej izjavi o varstvu podatkov je pojasnjeno, katere podatke zbiramo, za kaj jih uporabljamo ter kako in za kakšen namen se to zgodi.

Želimo poudariti, da ima lahko prenos podatkov na internetu (npr. pri komuniciranju po elektronski pošti) varnostne vrzeli. Popolno varstvo podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoče.

Informacije o odgovornem subjektu

Za obdelavo podatkov na tej spletni strani je odgovorno podjetje:

Segafredo Zanetti d.o.o.

Špruha 44

1236 Trzin

Telefon: +386 1 4430 49 75

E-pošta: info@segafredo.si

Odgovorni subjekt je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov (npr. imena, elektronski naslovi itd.).

Obdobje hrambe

Če v tej izjavi o varstvu podatkov obdobje hrambe ni natančneje določeno, bomo vaše osebne podatke hranili, dokler namen obdelave podatkov ne bo več veljaven. Če vložite utemeljeno zahtevo za izbris ali prekličete privolitev za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo za hrambo vaših osebnih podatkov druge pravno dopustne razloge (npr. obdobja hrambe po davčnem ali trgovinskem pravu).

Informacije o prenosu podatkov v ZDA

Naša spletna stran med drugim vključuje orodja podjetij s sedežem v ZDA. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na strežnike ZDA zadevnih podjetij. Želimo poudariti, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Podjetja ZDA morajo osebne podatke razkriti varnostnim organom, pri čemer vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nimate možnosti, da bi proti temu pravno ukrepali. Zato ni mogoče izključiti, da organi ZDA (npr. tajne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno hranijo vaše podatke na strežnikih ZDA za namene nadzora. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic privolitve v obdelavo podatkov

Številne postopke obdelave podatkov lahko izvajamo le z vašo izrecno privolitvijo, ki jo lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.

Pravica do ugovora proti zbiranju podatkov v posebnih primerih in zoper neposredno trženje (21. člen uredbe GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA TOČKAH E ALI F PRVEGA ODSTAVKA 6. ČLENA UREDBE GDPR, IMATE NA PODLAGI RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM, PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO ZA OBDELAVO NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE PODATE UGOVOR, PRENEHAMO OBDELOVATI VAŠE OSEBNE PODATKE, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S PRVIM ODSTAVKOM 21. ČLENA UREDBE GDPR).

KADAR SE OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMENE TAKEGA TRŽENJA, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. KADAR UGOVARJATE, SE OSEBNI PODATKI NE OBDELUJEJO VEČ ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 21. ČLENA UREDBE GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem organu

V primeru kršitev uredbe GDPR ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da zahtevate, da vam ali tretji osebi izročimo podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za izvajanje pogodbe, v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, se bo to zgodilo le, če je to tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL ali TLS

Ta stran iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so naročila ali povpraševanja, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta, uporablja šifriranje SSL oziroma TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz »http://« v »https://«, in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Kadar je omogočeno šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije, izbris in popravek

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico, da kadar koli brezplačno zahtevate dostop do informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemnikih ter o namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi popravek ali izbris teh podatkov. Glede tega in vseh drugih vprašanj v zvezi z osebnimi podatki lahko kadar koli stopite v stik z nami prek naslova, navedenega v kolofonu.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Glede tega lahko kadar koli stopite v stik z nami prek naslova, navedenega v kolofonu. Pravica do omejitve obdelave velja v naslednjih primerih:

  • Če oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, ki smo jih shranili, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. Za čas preverjanja imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.
  • Če se je obdelava vaših osebnih podatkov zgodila ali še vedno poteka nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za izvajanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s prvim odstavkom 21. člena uredbe GDPR, je treba uravnotežiti vaše in naše interese. Dokler ni določeno, čigavi interesi prevladujejo, imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti osebni podatki z izjemo njihove hrambe obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Ugovor v zvezi s trženjsko e-pošto

Uporaba podatkov za stik, objavljenih v okviru obveznega kolofona, za pošiljanje trženjskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano, ni dovoljena. Upravljavci strani si pridržujejo izrecno pravico do pravnega postopka v primeru nenaročenega pošiljanja trženjskih informacij, npr. prek neželene elektronske pošte.

4. Zbiranje podatkov na tej spletni strani

Piškotki

Naše internetne strani uporabljajo t. i. piškotke. Gre za majhne besedilne datoteke, ki ne škodijo vaši napravi in so v njej shranjene bodisi začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) bodisi trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se po koncu vašega obiska samodejno izbrišejo. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih sami ne izbrišete ali jih samodejno izbriše spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob obisku naše spletne strani v vašo napravo shranijo tudi piškotki tretjih podjetij (piškotki tretjih oseb). Ti omogočajo nam ali vam uporabo določenih storitev tretjih podjetij (npr. piškotki za opravljanje plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so potrebni s tehničnega vidika, saj nekatere funkcije spletne strani brez njih ne bi delovale (npr. funkcija košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki so namenjeni ocenjevanju vedenja uporabnikov ali prikazu oglasov.

Piškotki, ki so potrebni za izvedbo elektronske komunikacije (nujni piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo košarice), ali za optimizacijo spletne strani (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva), se hranijo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, razen če je na voljo druga pravna podlaga. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če se za shranjevanje piškotkov zahteva privolitev, se ustrezni piškotki shranjujejo izključno na podlagi te privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), pri čemer je mogoče privolitev kadar koli preklicati.

Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in dovolite njihovo uporabo samo v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno ter vklopite samodejno brisanje piškotkov ob zapiranju brskalnika. Če piškotke onemogočite, je lahko funkcionalnost te spletne strani omejena.

Če piškotke uporabljajo tretja podjetja ali se uporabljajo za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali privolitev.

Privolitev v uporabo piškotkov s tehnologijo Borlabs Cookie

Naša spletna stran uporablja tehnologijo za privolitev v piškotke Borlabs Cookie, da pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku in za njihovo dokumentiranje v skladu z varstvom podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (v nadaljevanju Borlabs).

Ko obiščete našo spletno stran, se v vašem brskalniku shrani piškotek Borlabs, v katerem so shranjene vaše privolitve ali preklic teh privolitev. Zbrani podatki ne bodo posredovani ponudniku piškotka Borlabs.

Zbrani podatki se bodo hranili, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa oziroma sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali ko namen hrambe podatkov ne velja več. Obvezna zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena. Za podrobnosti o obdelavi podatkov ponudnika Borlabs Cookie obiščite https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Tehnologija za privolitev v piškotke Borlabs Cookie se uporablja za pridobivanja zakonsko predpisanih privolitev v uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je točka c prvega stavka prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR.

Strežniške dnevniške datoteke

Ponudnik strani samodejno zbira in hrani informacije v t. i. strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

  • vrsta brskalnika in različica brskalnika,
  • uporabljeni operacijski sistem,
  • naslov URL prej obiskane strani,
  • ime gostitelja računalnika, ki opravlja dostop,
  • čas zahteve za strežnik,
  • naslov IP.

Ti podatki se ne bodo združili z drugimi viri podatkov.

Podatki se zbirajo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svoje spletne strani – zato je treba evidentirati strežniške dnevniške datoteke.

Obrazec za stik

Če nam pošljete povpraševanje prek obrazca za stik, bodo vaši podatki iz obrazca za povpraševanje, vključno z navedenimi podatki za stik, shranjeni za obdelavo povpraševanja in za primer nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vaše privolitve.

Te podatke obdelujemo na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izvajanjem pogodbe ali je potrebno za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo povpraševanj, naslovljenih na nas (točka f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), ali na vaši privolitvi (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), če je bila ta zahtevana.

Podatke, ki jih navedete v obrazec za stik, hranimo, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, prekličete privolitve v hrambo ali namen za hrambo podatkov ne velja več (npr. po zaključeni obdelavi vašega povpraševanja). Obvezne zakonske določbe, zlasti obdobja hrambe, ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po elektronski pošti, telefonu ali telefaksu

Če stopite v stik z nami po e-pošti, telefonu ali telefaksu, bomo vaše povpraševanje, vključno z vsemi osebnimi podatki, ki izhajajo iz tega (ime, povpraševanje), shranili in obdelovali z namenom obdelave vaše prošnje. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vaše privolitve.

Te podatke obdelujemo na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izvajanjem pogodbe ali je potrebno za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih temelji obdelava na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo povpraševanj, naslovljenih na nas (točka f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), ali na vaši privolitvi (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), če je bila ta zahtevana.

Podatke, ki nam jih pošljete v povpraševanjih za stik, hranimo, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, prekličete privolitve v hrambo ali namen za hrambo podatkov ne velja več (npr. po zaključeni obdelavi vaše prošnje). Obvezne zakonske določbe, zlasti zakonsko določena obdobja hrambe, ostanejo nespremenjene.

Funkcija komentiranja na tej spletni strani

Za funkcijo komentarja na tej strani bodo poleg vašega komentarja shranjeni tudi podatki o času ustvarjanja komentarja, vaš e-poštni naslov in, če komentarja ne objavite anonimno, uporabniško ime, ki ste ga izbrali.

Shranjevanje naslova IP

Naša funkcija komentiranja shranjuje naslove IP uporabnikov, ki pišejo komentarje. Ker komentarjev na tej spletni strani pred objavo ne preverjamo, potrebujemo te podatke, da lahko v primeru pravnih kršitev, kot so žalitve ali propaganda, proti avtorju ustrezno ukrepamo.

Naročnina na komentarje

Kot uporabnik spletnega mesta se lahko po prijavi naročite na komentarje. Prejeli boste potrditveno e-pošto, s katero potrdite, da ste lastnik navedenega e-naslova. Svojo naročnino lahko kadar koli prekličete prek povezave v sporočilih z informacijami. V tem primeru se podatki, ki jih navedete ob naročilu na komentarje, izbrišejo; če pa ste nam te podatke posredovali za druge namene in drugje (npr. ob naročilu na novice), se ti podatki še vedno hranijo pri nas.

Obdobje hrambe komentarjev

Komentarji in z njimi povezani podatki se shranjujejo in ostanejo na tej spletni strani, dokler komentirana vsebina ni v celoti izbrisana ali je treba komentarje izbrisati iz pravnih razlogov (npr. žaljive komentarje).

Pravna podlaga

Komentarji se hranijo na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR), ki jo lahko kadar koli prekličete. Zadostuje že, da nas o tem neformalno obvestite po e-pošti. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedene obdelave podatkov.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcije spletne analitične storitve Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev Google Analytics omogoča upravljavcu spletne strani, da analizira vedenje obiskovalcev na strani. Pri tem upravljavec spletne strani prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, čas zadrževanja na strani, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Podjetje Google lahko te podatke zbere v profilu, ki se dodeli posameznemu uporabniku ali njegovi napravi.

Storitev Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namene analize vedenja uporabnikov (npr. piškotki ali zajem prstnega odtisa naprave). Informacije, ki jih zbira podjetje Google o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo.

To orodje za analizo uporabljamo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko optimizira svojo spletno ponudbo in oglaševanje. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (npr. privolitev v shranjevanje piškotkov), se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP-jev

Na tej spletni strani smo aktivirali anonimizacijo IP-jev, kar pomeni, da Google skrajša vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru pred prenosom v ZDA. Samo v izjemnih primerih se na Googlov strežnik v ZDA prenese celotni naslov IP in se tam skrajša. Google bo po naročilu upravljavca te spletne strani uporabil te informacije za oceno vaše uporabe spletne strani, za pripravo poročil o dejavnostih na spletni strani in za zagotavljanje drugih storitev upravljavcu, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Vtičnik za brskalnik

Zbiranje in obdelavo svojih podatkov s strani podjetja Google lahko preprečite tako, da si prenesete vtičnik za brskalnik s spodnje povezave in ga namestite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o ravnanju s podatki o uporabniku v storitvi Google Analytics vam je na voljo v pravilniku o zasebnosti podjetja Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.

Obdelava naročil

S podjetjem Google smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in v celoti upoštevamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov pri uporabi storitve Google Analytics.

Demografski podatki v storitvi Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcijo »demografski podatki« storitve Google Analytics, da lahko obiskovalcem spletne strani v oglaševalskem omrežju Google prikaže ustrezne oglase. S tem je mogoče pripraviti poročila, ki vsebujejo izjave o starosti, spolu in interesih obiskovalcev strani. Ti podatki izhajajo tako iz oglaševanja podjetja Googla na podlagi interesov kot tudi iz podatkov o obiskovalcih s strani tretjih ponudnikov in jih ni mogoče dodeliti določeni osebi. To funkcijo lahko kadar koli onemogočite z nastavitvami oglasov v svojem Googlovem računu ali na splošno prepoveste zbiranje svojih podatkov s storitvijo Google Analytics, kot je opisano v točki Ugovor v zvezi z zbiranjem podatkov.

Sledenje e-trgovini s storitvijo Google Analytics

Ta spletna stran uporablja funkcijo »sledenje e-trgovini« v storitvi Google Analytics, kar omogoča upravljavcu spletne strani, da analizira nakupovalne navade obiskovalcev spletne strani in s tem izboljša svoje spletne tržne kampanje. Pri tem se zbirajo informacije, kot so oddana naročila, povprečne vrednosti naročil, stroški pošiljanja in čas od ogleda do nakupa izdelka. Te podatke lahko Google združuje na podlagi ID-ja transakcije, ki se dodeli posameznemu uporabniku oziroma njegovi napravi.

Obdobje hrambe

Podatki, ki jih Google hrani na ravni uporabnika in dogodkov, ki so povezani s piškotki, prepoznavo uporabnikov (npr. ID uporabnika) ali oglaševalskimi ID-ji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID za Android), bodo anonimizirani ali izbrisani po 14 mesecih. Za podrobnosti glejte naslednjo povezavo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sl

Program Google Ads

Upravljavec spletne strani uporablja program Google Ads. Google Ads je spletni program za oglaševanje podjetja Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Program Google Ads nam omogoča prikaz oglasov v Googlovem iskalniku ali na spletnih straneh tretjih oseb, ko uporabnik v iskalnik Google vnese določene iskalne pogoje (ciljanje na ključne besede). Poleg tega se lahko ciljno usmerjeni oglasi prikazujejo na podlagi podatkov o uporabniku (npr. podatki o lokaciji in interesi), ki so na voljo v Googlu (ciljanje na ciljne skupine). Kot upravljavec spletne strani lahko te podatke kvantitativno ocenimo, npr. z analizo, kateri iskalni pogoji so privedli do prikaza naših oglasov in koliko oglasov je privedlo do ustreznih klikov.

Program Google Ads uporabljamo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za čim učinkovitejše trženje svojih storitvenih izdelkov.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Storitev Google Remarketing (ponovno trženje)

Ta spletna stran uporablja funkcije storitve Google Analytics Remarketing. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira vedenje uporabnikov na naši spletni strani (npr. klike na določene izdelke), da vas razvrsti v določene ciljne skupine oglaševanja in vam nato prikaže ustrezna oglasna sporočila, ko obiščete druge spletne ponudbe (ponovno trženje oziroma ciljanje).

Poleg tega je mogoče povezati ciljne skupine oglaševanja, ustvarjene s storitvijo Google Remarketing, s funkcijami v različnih napravah z Googlovim računom. Posledično se vam lahko personalizirana oglasna sporočila na podlagi vaših interesov, ki so vam bila prilagojena glede na vaše predhodno vedenje uporabnika in brskanja v vaši napravi (npr. mobilnem telefonu), prikažejo tudi na drugi napravi (npr. tabličnem ali osebnem računalniku).

Če imate Googlov račun, lahko personaliziranemu oglaševanju ugovarjate na spodnji povezavi: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sl.

Storitev Google Remarketing uporabljamo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za čim učinkovitejše trženje svojih izdelkov. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije in določila o varstvu podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti podjetja Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sl.

Oblikovanje ciljnih skupin z ujemanjem strank

Za oblikovanje ciljnih skupin med drugim uporabljamo funkcijo ujemanja strank v okviru storitve Google Remarketing. Pri tem posredujemo določene podatke o strankah (npr. e-poštne naslove) z naših seznamov strank podjetju Google. Če so te stranke Googlovi uporabniki in se prijavijo v svoj Googlov račun, jim bodo v Googlovem omrežju prikazana ustrezna oglasna sporočila (npr. v aplikacijah YouTube in Gmail ali v iskalniku).

Orodje Google Conversion Tracking

Ta spletna stran uporablja orodje Google Conversion Tracking. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

S pomočjo orodja Google Conversion Tracking lahko s podjetjem Google ugotovimo, ali je uporabnik izvedel določena dejanja. Tako lahko npr. ocenimo, kako pogosto uporabniki klikajo na določene gumbe na naši spletni strani in katere izdelke si še posebej pogosto ogledujejo ali kupujejo. Te informacije se uporabljajo za pripravo statistik o konverziji, ki nam povedo, kolikšno je skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naše oglase, in katera dejanja so izvedli. Ne prejemamo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnika. Samo podjetje Google za identifikacijo uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja.

Storitev Google Conversion Tracking uporabljamo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko optimizira svojo spletno ponudbo in oglaševanje. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (npr. privolitev v shranjevanje piškotkov), se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o storitvi Google Conversion Tracking so na voljo v pravilniku o varstvu podatkov podjetja Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

6. Novice

Podatki v novicah

Če želite prejemati novice, ki so ponujene na spletni strani, potrebujemo vaš elektronski naslov ter informacije, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-naslova in ali se strinjate s prejemanjem novic. Drugih podatkov ne zbiramo oziroma nam jih lahko posredujete prostovoljno. Podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Podatke, ki jih navedete v obrazec ob prijavi na novice, obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR). Privolitev v hrambo podatkov in e-naslova ter njihovo uporabo za pošiljanje novic lahko kadar koli prekličete, npr. prek povezave »Odjava« v novicah (Newsletter). Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedene obdelave podatkov.

Podatke, ki ste jih posredovali za namen prejemanja novic, bomo hranili mi ali ponudnik storitve novic, dokler se ne boste odjavili od prejemanja, nato pa bodo izbrisani s seznama. Podatki, ki jih hranimo za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Ko boste odstranjeni s seznama prejemnikov novic, bo vaš e-poštni naslov shranjen na črni listi pri nas ali pri ponudniku storitve novic, da se prepreči prihodnje pošiljanje. Podatki s črne liste bodo uporabljeni le v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki, kar je tako v vašem kot tudi našem interesu za upoštevanje zakonskih zahtev pri pošiljanju novic (zakonit interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR). Hramba na črni listi ni časovno omejena. Hrambi lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našimi zakonitimi interesi.

Orodje MailChimp z onemogočenim merjenjem uspešnosti

Ta spletna stran uporablja storitve orodja MailChimp za pošiljanje novic. Ponudnik je podjetje Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ZDA.

MailChimp je storitev, ki med drugim omogoča pošiljanje novic. Če vnesete podatke za namen prejemanja novic (npr. e-poštni naslov), se ti podatki shranijo na strežnikih orodja MailChimp v ZDA. V storitvi smo onemogočili merjenje uspešnosti, tako da MailChimp ne bo ocenjeval vašega vedenja ob odpiranju naših novic.

Če ne želite, da se vaši podatki prenesejo orodju MailChimp, se morate odjaviti od prejemanja novic, kar lahko storite prek ustrezne povezave, ki vam je na voljo v vsakem poslanem sporočilu z novicami, ali neposredno na spletni strani.

Obdelava podatkov se izvaja na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR). Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete, tako da se odjavite od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedene obdelave podatkov.

Podatke, ki ste jih posredovali za namen prejemanja novic, bomo hranili mi ali ponudnik storitve novic, dokler se ne boste odjavili od prejemanja, nato pa bodo izbrisani s seznama. Podatki, ki jih hranimo za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Ko boste odstranjeni s seznama prejemnikov novic, bo vaš e-poštni naslov shranjen na črni listi pri nas ali pri ponudniku storitve novic, da se prepreči prihodnje pošiljanje. Podatki s črne liste bodo uporabljeni le v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki, kar je tako v vašem kot tudi našem interesu za upoštevanje zakonskih zahtev pri pošiljanju novic (zakonit interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR). Hramba na črni listi ni časovno omejena. Hrambi lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našimi zakonitimi interesi.

Za več informacij glejte pravila o varstvu podatkov orodja MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sklenitev sporazuma o obdelavi podatkov

S ponudnikom orodja MailChimp smo sklenili t. i. Sporazum o obdelavi podatkov, v katerem ga zavezujemo, da zaščiti podatke naših strank in jih ne posreduje tretjim osebam.

7. Vtičniki in orodja

Pisave Google Web Fonts

Ta stran za enotno predstavitev pisav uporablja t. i. spletne pisave (Web Fonts), ki jih zagotavlja Google. Pri dostopu do strani brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v svoj predpomnilnik, da pravilno prikaže besedila in pisave.

Za to mora brskalnik, ki ga uporabljate, vzpostaviti povezavo z Googlovimi strežniki. Pri tem Google dobi informacijo, da se je do te spletne strani dostopalo prek vašega naslova IP. Storitev Google Web Fonts uporabljamo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za enotno predstavitev pisave na svoji spletni strani. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (npr. privolitev v shranjevanje piškotkov), se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, se uporabi standardna pisava vašega računalnika.

Dodatne informacije o storitvi Google Web Fonts najdete na naslovu https://developers.google.com/fonts/faq in v pravilniku o zasebnosti podjetja Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Google Maps (zemljevidi)

Ta stran uporablja storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo, ponudnik te spletne strani pa nima vpliva na ta prenos podatkov.

Storitev Google Maps uporabljamo za privlačno predstavitev svojih spletnih ponudb in za enostavno iskanje lokacij, ki jih navedemo na spletni strani. To je zakonit interes v smislu točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju s podatki o uporabniku vam je na voljo v pravilniku o zasebnosti podjetja Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Storitev Google reCAPTCHA

Na tej spletni strani uporabljamo storitev Google reCAPTCHA (v nadaljevanju »reCAPTCHA«). Ponudnik je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev reCAPTCHA nam omogoča, da preverimo, ali vnos podatkov na tej spletni strani (npr. v obrazcu za stik) izvaja človek ali avtomatiziran program, in sicer z analizo vedenja obiskovalca spletne strani na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne samodejno takoj, ko obiskovalec spletne strani vstopi na spletno stran. Storitev reCAPTCHA za analizo oceni različne informacije (npr. naslov IP, čas zadrževanja obiskovalca na spletni strani ali premike miške, ki jih izvede uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo podjetju Google.

Analize reCAPTCHA v celoti potekajo v ozadju in obiskovalci spletne strani o tem niso obveščeni.

Podatke hranimo in analiziramo na podlagi točke f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za zaščito svojih spletnih ponudb pred zlorabo avtomatiziranega vohunjenja in neželeno pošto. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev, se obdelava izvede izključno na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, privolitev pa je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o storitvi Google reCAPTCHA so vam na voljo v pravilniku o varstvu podatkov podjetja Google in pogojih storitve podjetja Google na naslednjih povezavah: https://policies.google.com/privacy?hl=sl in https://policies.google.com/terms?hl=sl.

E-trgovina in ponudniki plačilnih storitev

Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če so potrebni za vzpostavitev, oblikovanje vsebine ali spremembo pravnega razmerja (podatki o zalogi). Podlaga za to je točka b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR, ki dopušča obdelavo podatkov za izvajanje pogodbe ali ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Osebne podatke o uporabi te spletne strani (podatke o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je potreben, da se uporabniku omogoči ali obračuna uporaba storitve.

Zbrani podatki o strankah bodo po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa izbrisani. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

9. Lastne storitve

Ravnanje s podatki o kandidatih

Nudimo vam možnost prijave za zaposlitev (npr. po e-pošti, navadni pošti ali prek spletnega prijavnega obrazca). V nadaljevanju podajamo informacije o obsegu, namenu in uporabi vaših osebnih podatkov, zbranih v postopku prijave. Zagotavljamo vam, da se zbiranje, obdelava in uporaba vaših podatkov izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določbami ter da so vaši podatki obravnavani strogo zaupno.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prijavo, obdelujemo vaše osebne podatke, povezane s tem (npr. podatke za stik in komunikacijo, prijavno dokumentacijo, zapiske v okviru razgovorov itd.), če je to potrebno za odločitev o vzpostavitvi delovnega razmerja. Pravna podlaga za to so 26. člen novega nemškega zakona o varstvu podatkov (BDSG-neu) po nemškem pravu (začetek delovnega razmerja), točka b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR (splošna sklenitev pogodbe) in – če ste dali svojo privolitev– točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR. Privolitev lahko kadar koli prekličete. Vaše osebne podatke bomo znotraj podjetja posredovali samo osebam, ki so vključene v obdelavo vaše prijave.

V primeru uspešne prijave bomo na podlagi 26. člena zakona BDSG-neu in točke b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR hranili podatke, ki ste jih predložili, v naših sistemih za obdelavo podatkov za izvajanje delovnega razmerja.

Obdobje hrambe podatkov

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, zavrnete ponudbo za zaposlitev ali umaknete svojo prijavo, si pridržujemo pravico, da podatke, ki jih posredujete, hranimo na podlagi naših zakonitih interesov (točka f prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR) za največ 6 mesecev od zaključka postopka prijave (zavrnitev ali umik prijave). Podatki bodo nato izbrisani in fizična prijavna dokumentacija bo uničena. Hramba podatkov je namenjena zlasti za dokazovanje v primeru pravnega spora. Če je očitno, da bodo podatki potrebni po izteku 6-mesečnega obdobja (npr. zaradi neizbežnega ali tekočega pravnega spora), bo izbris izveden šele, ko bo namen nadaljnje hrambe prenehal veljati.

Do daljše hrambe podatkov lahko pride tudi, če ste dali ustrezno privolitev (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR) ali če so zakonsko določene obveznosti hrambe v nasprotju z izbrisom.

Vključitev v skupino kandidatov

Če vam ne ponudimo zaposlitve, vas lahko vključimo v našo skupino kandidatov. V primeru vključitve bodo vsi dokumenti in podatki iz prijave preneseni v skupino kandidatov, da lahko v primeru prostih delovnih mest stopimo v stik z vami.

Kandidate vključujemo v skupino izključno na podlagi vaše izrecne privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR). Privolitev je prostovoljna in ni nikakor povezana s postopkom prijave v teku. Posameznik lahko kadar koli prekliče svojo privolitev. V tem primeru se podatki iz skupine kandidatov nepreklicno izbrišejo, razen če obstajajo zakonsko določeni razlogi za hrambo.

Podatki iz skupine kandidatov se nepreklicno izbrišejo najpozneje dve leti po privolitvi.

 

Varstvo podatkov – prenosi:

 Obvestilo za franšize

Obvestilo o varstvu podatkov za stranke
Obvestilo o varstvu podatkov za dobavitelje in ponudnike storitev